Подготовка за изпити IELTS

  • IELTS е интернационална тестова система, проверяваща нивото на познание по Aнглийски език в света. IELTS изпити се провеждат в над 800 центрове, средно 4 пъти месечно.
  • IELTS тества всички четири езикови умения – слушане, четене, писане и говорене.
  • Вербалният изпит се провежда под формата на интервю лице в лице с представител на комисията. Изпитът е интерактивен и доста близък до реална ситуация, в която бихте използвали Английски...


B.E.S.T. English School предлага подготвителен курс за IELTS

Кога: Януари 2013
Къде: В нашият офис на Юрий Венелин 24, в близост до метростанция „Васил Левски”
Какво: Месечен IELTS (14 астронимически часа) курс – 200 лв


IELTS подготвителен курс 12 седмици (48 астрономически часа) – 500 лв

Структура на курса: 2 x 2 часа & 4 x 3 1/2 часа(интензивен курс) седмично.


Учебни материали: учебникът и учебната тетрадка са включени в цената на курса и ще Ви бъдат предоставени в първият Ви учебен ден.

Подготовка за изпити IELTS (банер)