Разговорен Английски

Разговорен Английски с цел придобиване на увереност на курсистите, при използване на езика в широк спектър от възможни ситуации.

Млади хора разговарят (снимка)